Ankara Üniversitesi’nin Round University Ranking (RUR) 2024 Sıralamalarındaki Başarısı: Üniversitemiz Round University Ranking (RUR) 2024 Sıralamalarında Türkiye’de 5. Dünyada 226. Sırada Yerini Aldı.

Round University Ranking (RUR) 2024 yılı sıralaması açıklandı.

Ankara Üniversitesi, 2024 yılı “Round University Ranking” sıralamasında dünyada bir önceki yıla göre 573. Sıradan 276. Sıraya yükseldi. Türkiye’deki Üniversiteler arasında ise genel kategoride 5. sırada yerini aldı.

Dünya çapında 89 ülkeden 1200’den fazla önde gelen üniversitenin 15 yıl (2010-2024) boyunca karşılaştırılmasını sağlayan Round University Ranking (RUR), üniversiteleri 4 alana dağıtılan 20 göstergeyle değerlendirmektedir. Sıralama eğitim, araştırma, uluslararası çeşitlilik ve finansal sürdürülebilirlik alanlarında hem coğrafi hem de zamansal olarak geniş bir kapsamda yüksek öğretim kurumlarını küresel ölçekte karşılaştırmaktadır.

Ankara Üniversitesi 2024 yılında;

“Eğitim-Öğretim” kategorisinde dünyada bir önceki yıla göre 418. sıradan 98. sıraya yükselmiştir. Türkiye’deki Üniversiteler arasında ise aynı kategoride 2. sırada yer almıştır.

“Araştırma” kategorisinde, dünyada bir önceki yıla göre 794. sıradan 454. sıraya; Türkiye’deki Üniversiteler arasında ise 15. Sıradan 9. sıraya yükselmiştir.

“Uluslararası Çeşitlilik” kategorisinde dünyada bir önceki yıla göre 621. sıradan 542. sıraya yükselmiştir. Türkiye’deki Üniversiteler arasında ise aynı kategoride 15. sırada yer almıştır.

“Finansal Sürdürülebilirlik” kategorisinde dünyada bir önceki yıla göre 224. sıradan 218. sıraya yükselmiştir. Türkiye’deki Üniversiteler arasında ise aynı kategoride 5. sırada yer almıştır.

Her kategoride derecesini üst sıralara taşıyan Ankara Üniversitesi’nin değerli akademisyenlerine katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Round University Ranking (RUR) 2024 Yılı Değerlendirme Sunumu için tıklayınız.

Round University Ranking (RUR) 2024 Yılı Değerlendirme Raporu için tıklayınız.