Hizmetlerimiz

Bilimsel Makale Yazım Desteği

Süreç Yönetimi

CROWDHELIX

ECHAlliance

FORAMIND

Bilimsel Makale Yazım Kampı

Sanal Merkez Laboratuvarı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA DEKANLIĞI

Ankara Üniversitesi Araştırma Dekanlığı, Üniversitemizdeki araştırmacıların bilimsel başarısını artıracak projelerin desteklenmesini, araştırmaların yürürlükteki yasalara, yönetmeliklere ve üniversite politikalarına uygun olarak yürütülmesini ve araştırma programlarının sürekliliğini sağlayacak kurumsal altyapının oluşturulmasını amaçlamıştır.
Araştırma Dekanlığı Yönetim Kurulu’nun amacı ise Ankara Üniversitesi’ni, tüm akademik ve idari birimleri ile birlikte yeni fikirlerin, araştırmaların ve bilimin geliştiği, uluslararası kabul görmüş bir Araştırma Üniversitesi olarak önde gelen öğretim kurumu haline getirmek ve bunun sürdürülmesini sağlamaktır.

HABERLER

ETKİNLİKLER / DUYURULAR

HABERLER

ETKİNLİK & DUYURULAR

Araştırma

Yayın

Veri

İstatistik