Araştırma Projeleri Destek Ofisi Yürütme Kurulu’nun ilk toplantısı 22.02.2024 tarihinde üyelerin katılımı ile gerçekleştirildi.Toplantı Araştırma Dekanı Prof.Dr. Kaan ORHAN’ın açılış konuşması ile başlatıldı.
Öğr.Gör. Özge Nur KANAT, Proje Destek Ofisi faaliyet sunumu ile TÜBİTAK 2232-A ve B tanıtım sunumunu gerçekleştirdi.
Üyelerimizle yapılan istişare sonrasında önümüzdeki dönem eylem planı belirlendi.