Araştırma Dekanlığımız bünyesinde, üniversitemiz laboratuvarlarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi ve laboratuvar yönetimi konusunda sorunlarımızı belirleyerek çözüm önerileri sunabilmek için 4 Ekim 2023 tarihinde 09:30-16:30 saatleri arasında, “Laboratuvar Yönetimi Çalıştayı” düzenlenmiştir.
Araştırma Dekanlığı Dekanı Prof. Dr. Kaan ORHAN’ın açılış konuşmasının ardından, Prof. Dr. Asuman BOZKIR ve Prof. Dr. Güvem Gümüş AKAY’ın “Laboratuvar Cihazları Bakım-Onarımları İçin Yapılanma Modeli Önerisi” ve Öğr.Gör. Enver BAĞCI’nın “Sanal Merkez Laboratuvarları” konulu sunumları gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların soru-cevap ve önerilerinin ardından 6 farklı masada odak grup çalışması yapılarak sorun ve öneriler Dekanlığımıza sunulmuştur.
Katılımcılarımıza değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
Not: Sonuç raporu web sayfamızda yayınlanacaktır.