Bilimsel Makale Yazım Kampı
Araştırma Dekanlığı Bünyesinde uygulanan “Araştırma Yöntemleri-Analiz Teknikleri ve Akademik Yazma Akademik Yetkinlik Anketi Sonuç Raporu” na göre Ankara Üniversitesi mensubu araştırmacılarımızın “Akademik Makale Yazma” konusundaki eğitim taleplerine istinaden Ankara Üniversitesi mensubu araştırmacılarımıza yönelik olarak belirli aralıklarla “Bilimsel Makale Yazım Kampı” düzenlenmektedir.

Bilimsel Makale Yazım Kampı İçeriği

1. Özgün Makale Konusu Bulma
2. Literatür Taraması Teknikleri
3. Bilimsel Makale Yazımı Örnek Çalışmaları
4. Etik Kurul Onayı ve Etik İlkeler
5. Bilimsel Yayınların Mentörler Eşliğinde Düzenlenmesi
6. Araştırma Yöntemi ve İstatistik Analiz Desteği
7. Bilimsel Yayınların İngilizce Dilbilgisi Bakımından Düzenlenmesi
8. Akademik Yazım Stili ve APA Formatı
9. Makalenin Yayınlanacağı Dergileri Seçme
10. Dergi Editörleri ve Hakemleri ile Yazışma
11. Bilimsel Yayınların Yüksek Etki Değerli Dergilere Gönderilmesi