Merkez (LABSİS) Laboratuvarı Uygulaması Başlamıştır.

Üniversitemiz Araştırma Dekanlığı bünyesinde gerçekleştirilen “Sanal Merkez Laboratuvarı (LAB-SİS)” sistem çalışmaları devam etmekte olup üniversitemiz araştırma laboratuvarları entegre süreci başlamıştır. Entegrasyon pilot olarak Diş Hekimliği Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi Merkez Araştırma Laboratuvarı özelinde tamamlanmıştır.

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi “Merkez Araştırma Laboratuvarı” bünyesinde verilmekte olan test, analiz, örnekleme, tarama, v.b. hizmetlerin talepleri, 05.06.2024 tarihinden itibaren sistem üzerinden (labsis.ankara.edu.tr) elektronik olarak oluşturularak hem Üniversitemiz için hem de üniversite dışı araştırmacılara açılarak yürütülecektir.

Sistem üzerinden oluşturulacak başvurular için proforma ve randevular araştırmacıların sistem üzerinde kayıt ettirecekleri e-posta adresine gönderilecek ve işlemler elektronik olarak yürütülecektir.

Ankara Üniversitesi Laboratuvar Yönetim Sistemi Kullanıcı Kılavuzu ekte sunulmuştur.

NOT: Diş Hekimliği Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi özelinde tamamlanmış olan Sanal Merkez Laboratuvarı (LAB-SiS)” uygulamasına sırası ile Üniversitemiz Biyoteknoloji Enstitüsü ve Kök Hücre Laboratuvarı ile devam edilerek araştırmacılarımıza her bir laboratuvar entegrasyonu sonrası e-BEYAS, ANKCLUB, DAPSİS ve ardek.ankara.edu.tr üzerinden bilgilendirmeler yapılacaktır.

Link: Ankara Üniversitesi Laboratuvar Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu

           LABSİS Yazılımı Cihaz Ekleme/Düzenleme/Sorumlu Ekleme İşlemleri