Ankara Üniversitesi İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, 7 Mayıs 2024 Salı günü Rektörlük bünyesinde gerçekleştirildi. Toplantı Ankara Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Necdet ÜNÜVAR başkanlığında Rektör Yardımcılarımız, Fakülte Dekanları, Araştırma Dekanlığı, Araştırma Projeleri Destek Ofisi Koordinatörlüğü, AB Eğitim Programları Koordinatörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Teknoloji ve Transfer Ofisi ile ilgili akademik ve idari birimlerimizin katılımı ile gerçekleştirildi.

Araştırma Dekanımız Prof.Dr. Kaan ORHAN “Ankara Üniversitesi 2023 Yılı Araştırma Performansı Değerlendirme Raporu” ile “Ankara Üniversitesi Uluslararası Derecelendirmeler 2023 Yılı Performans Raporu” sunumlarını gerçekleştirdi. Araştırma Projeleri Destek Ofisi Koordinatörümüz Öğr. Gör. Özge Nur KANAT proje süreçleri konusunda bilgilendirme yaptı.

Akademik ve idari birimlerimizin sunumlarının ardından hazırlanan durum değerlendirme raporu ile toplantı son buldu.