Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi’nin ev sahipliğinde, 22-24 Şubat 2024 tarihleri arasında “2. Uluslararası Diş Hekimliği Eğitimi Kongresi” düzenlendi.
Kongrede konferanslar, paneller ve sözlü bildiri sunumlarının yanı sıra öğrenci ve yeni mezunların geri bildirimleri panel oturumlarında tartışıldı.
Kongrede, Araştırma Dekan Yardımcımız, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şakir ÇINKIR “Lisans Düzeyinde Eğitimin Yönetimi” üzerine bir sunum gerçekleştirdi.