İklim Değişikliği Tehditindeki Biyoçeşitlilik ve Sürdürebilirlik Riski Çalıştayı ( Biyo Sektörler, Biyo Enstitüler, Sıfır Atık Döngüsel Biyo Ekonomi) Çalıştayı gerçekleştirildi.

Munzur Üniversitesi ev sahipliğinde  Ankara Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, ve Gazi Üniversitesi’nin davetli katılımcı olduğu ” İklim Değişikliği Sorunsalı Üzerine İklim Değişikliği Tehditindeki Biyoçeşitlilik ve Sürdürebilirlik Riski Çalıştayı ( Biyo Sektörler, Biyo Enstitüler, Sıfır Atık Döngüsel Biyo Ekonomi)” gerçekleşti.

Çalıştaya Ankara Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Necdet Ünüvar, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Hasan Hüseyin ATAR ve Araştırma Dekanı Prof. Dr. Kaan ORHAN katılım gösterdi.

Rektörümüz Prof.Dr. Necdet ÜNÜVAR, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik alanında kamusal bilincinin arttırılması ve paydaş kapasitesinin güçlendirilmesi açısından, bu tür çalışmaların ve iş birliklerinin önemini vurguladı.

Araştırma Dekanımız Prof. Dr. Kaan ORHAN konu ile ilgili Üniversitemizde yapılan araştırma ve faaliyetlerin sunumunu gerçekleştirdi. Dekanımız, iklim değişikliği ve çevre konularında, bilimsel temellerde, tam bir fikir birliği içinde hareket etmenin önemine değindi.

Bir çok araştırmacının ve ilgili kuruluşlardan katılımcıların yer aldığı çalıştay, farkındalık oluşturma, kapasite geliştirme ve eylem planları oluşturma hedef sunumlarının ardından genel değerlendirmenin yapıldığı kapanış oturumu ile son buldu.

Munzur Üniversitesi’ne, göstermiş oldukları misafirperverlik ve paydaş kurumlarla iş birliği hususundaki özenleri sebebi ile teşekkür ederiz.