Etkileşimli Kahve Günü – İnterdisipliner Çalışmalar Tek Çatı Altında Etkinliğimizi başarıyla tamamladık!

Araştırma Projeleri Destek Ofisi Koordinatörlüğü ile birlikte düzenlediğimiz ve farklı disiplinlerden 130’dan fazla araştırmacıyı bir araya getirdiğimiz etkinliğimize katılım sağlayan tüm Ankara Üniversitelilere teşekkür ederiz.