Mainpage2023-09-22T10:28:07+03:00

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA DEKANLIĞI

Ankara Üniversitesi Araştırma Dekanlığı, üniversitedeki araştırmacıların bilimsel başarısını artıracak altyapının oluşturulmasını ve bunun yanı sıra araştırmaların yürürlükteki tüm yasalara, yönetmeliklere ve üniversite politikalarına uygun olarak yürütülmesini, üniversitenin araştırma programlarının sürekliliğini sağlamak için kurumsal bir yapının oluşturulmasını teşvik etmeyi amaçlamıştır. Araştırma Yönetim Kurulu’nun amacı ise Ankara Üniversitesi’ni, tüm akademik ve idari birimleri ile birlikte yeni fikirlerin, araştırmaların ve bilimin geliştiği, uluslararası kabul görmüş, önde gelen yüksek teknik ve bilimsel bir eğitim kurumu haline getirmek ve bunu sürdürmesini sağlamaktır.

DUYURU VE ETKİNLİKLER

Yayın Teşvik ve Ödül Komisyonu

Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğü

Bilimsel Makale Yazım Destek Ofisi

Lisansüstü Eğitim Koordinatörlüğü

Go to Top