On 20.11.2023, the “Interactive Coffee Day Interdisciplinary Studies Under One Roof – 2” event was held within the Office of The Dean of Research, hosted by the Language and History-Geography Faculty.

Our Rector Prof. Necdet ÜNÜVAR, our Vice Rectors and Ankara University’s academicians attended the meeting.

The event starts with the Office of The Dean of Research Dean Prof. Kaan Orhan’s speech about ‘‘Importance of Interdisciplinary Study in Ankara University’’ after our Rector Necdet ÜNÜVAR’s speech about the interdisciplinary and multidisciplinary studies and Ankara University’s future aims, as Ankara University.     The events continued with Ankara University academician’s projects and studies presentation.

Araştırma Dekanlığımız bünyesinde, 20.11.2023 tarihinde, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinin ev sahipliğinde “Etkileşimli Kahve Günü İnterdisipliner Çalışmalar Tek Çatı Altında-2” konulu etkinlik düzenlendi.

Toplantıya Rektörümüz Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR, Rektör Yardımcılarımız ve Ankara Üniversiteli akademisyenlerimiz katılım gösterdi.

Etkinlik, Araştırma Dekanımız Prof. Dr. Kaan ORHAN’ın “Ankara Üniversitesinde İnterdisipliner Çalışmanın Önemi“ hakkındaki konmuşmasının ardından Rektörümüz Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR’ın interdisipliner ve multidipliner çalışmaların önemi ve Ankara Üniversitesi olarak gelecek hedeflerine yönelik açılış konuşmasıyla başladı. Etkinlik Ankara Üniversiteli akademisyenlerin proje ve çalışma sunumları ile devam etti.